O vstupu do sezóny a přípravném turnaji ve Chvaleticích

Tak a je to tu. Čas léta se již nachýlil a znovu vypukají boje urputné ve kvalitní soutěži KP I. třídy. Nechme nyní výjimečně odpočívati skleslé údy prověřené tvrdou a promyšlenou letní přípravou a pohovořme o složení našeho týmu a posledním přípravném turnaji.Kompletní výčet sportovníků jest obsažen v oddíle „Soupiska“, k vysvětlení pak pouze připojuji, že stále nemůžeme počítat s druhdy oporózním Michalem „Kubíkem“ Kubínem, anžto slouží civilně v Harrachově a uvažuje o businessu v Podkrkonoší, Erik Nykl nám s postupujícím časem stále více ztrácí volný čas, z čehož plynou rovněž neblahé důsledky, Martin „Cvéťa“ Cvetler se naplno věnuje studiu a prestižní práci nočního portýra v  proslaveném pražském podniku U dvou stehen a stíhá pouze někdy pátky a sobotní matche, Jaroslav „Jaris“ Peterka se stále vypořádává s nepříjemným onemocněním lokte (tato část chorého organismu jakýmsi velmi těžko definovatelným způsobem podléhá procesu vápenatění). Družstvo definitivně doplnil ukrajinský všeuměl Mikhaylo „Miša“ Kovač a nově i „homo novus“ Martin Jánský, který ovšem pro jistotu ihned po přestupu spáchal distorzi téměř všeho, co bylo možno v tomto procesu destrukčně realizovat, pročež jest momentálně vyřazen ze hry. Po dvou letech putování světem navrátil se v lůno rodného týmu i Matěj „Brown“ Pilař, a to je dobré. Zbývají kameny základní Marcel „Máca“ Novotný, Petr „Blange“ Bohatý, Zdeněk „ZZ“ Zítko, Michal „Peggy“ Pekař, Jaroslav „Jarda“ Procházka, David „Dave“ Brázda, Jiří „pivo.pivo“ Tůma a Vojtěch Pilař zůstaly ve vichru doby a překotných změn postmoderního elektronického věku na svých místech. Nuže, vstříc novým bojům, novým vzedmutým citům radosti i smutku, vzteku, křiku i pokory, kamarádství a rytířskosti. Protože dokud se zápolí na poli sportovním, jak říká klasik, je všechno „oeroemi“!!!

A již ke hře samé ! Bylo nám ctí, že jsme byli pozváni od přátel a soupeřů Chvaletických na přípravný turnaj, jenž se konal dne 11.10.2003 v jejich nové, velmi povedené, umělým povrchem vybavené, víceúčelové hale sportovní. Za účasti domácích, Sokola Pardubic a Kompresorů Praha jsme v sestavě Máca, Miša, Brown, Dave, Peggy, Vojta a libero Blange ku překvapení všech vyhráli všechny tři zápasy a získali první místo. Jelikož jest mi jasno, že pokud utrousím byť jen slůvko chvály na náš výkon v tomto předsezónním testu, odejdeme poraženi na hlavu ze všech zápasů soutěžních, omezím se na sdělení, že Pardubičtí nebyli kompletní, Chvaletičtí s námi hráli dobře a vyrovnaně a Kompresorští byli dobří a mladí.

V úctě pan Vojta.